Lệnh ngân hàng đầu tư

Các đơn đặt hàng của ngân hàng đầu tư cung cấp cho người dùng cập nhật theo thời gian thực 24 giờ về các vị trí chiết khấu trực tiếp và ngoại hối hàng đầu của thế giới, bao gồm Citibank, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley và Goldman Sachs. cải thiện hành vi giao dịch bằng cách nghiên cứu logic giao dịch, lịch sử giao dịch và chiến lược của ngân hàng đầu tư. Tham khảo thanh toán của ngân hàng đầu tư, dừng lỗ và giá mục tiêu để ước tính xu hướng giá. Đồng thời, quan sát tổn thất thả nổi theo thời gian thực của ngân hàng đầu tư để điều chỉnh vị thế được thiết lập kịp thời.

Cập nhật lần cuối
Ngân hàng đầu tư hàng đầu
Thẳng / chéo
Trạng thái chiến lược
Giá mở cửa
Giá mục tiêu
Giá SL
P / L nổi
    Nguồn: Trung tâm dữ liệu mười vàng